Thông báo

HỘI THẢO KHOA HỌC - TỐI ƯU QUẢN LÝ BỆNH TIM MẠCH TRONG THỜI ĐẠI MỚI - OPTIMIZING THE MANAGEMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASE IN THE MODERN ERA

12-03-2022

Nhằm mục đích cập nhật các khuyến cáo, trao đổi kiến thức, nâng cao chất lượng trong công tác chẩn đoán, điều trị và theo dõi các bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch, tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế cũng như khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội đồng trường đại học Nam Cần Thơ quyết định tổ chức Hội thảo Quốc tế Khoa Tim Mạch Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ

Đọc thêm về HỘI THẢO KHOA HỌC - TỐI ƯU QUẢN LÝ BỆNH TIM MẠCH TRONG THỜI ĐẠI MỚI - OPTIMIZING THE MANAGEMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASE IN THE MODERN ERA

Số hiện tại

S. 29 (2024): Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - số 29
					Xem S. 29 (2024): Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - số 29
Đã Xuất bản: 02-04-2024

Các bài báo

Xem Tất cả Các số