Bài viết có tên Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Văn Phúc (Philip Tran) đăng trên Case Reports in Internal Medicine

18-09-2021

Bài viết của Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Văn Phúc (Philip Tran) - Hội Đồng cố vấn Y khoa Trường Đại học Nam Cần Thơ, Bác sĩ chuyên ngành Nội khoa tại Trường Đại học Y khoa Des Moines (Hoa Kỳ) đăng trên Case Reports in Internal Medicine

xem chi tiết tại: https://benhviendhnct.com.vn/bai-viet-co-ten-pho-giao-su-tien-si-bac-si-tran-van-phuc-philip-tran-dang-tren-case-reports-in-internal-medicine