Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của bột cao khô chiết xuất từ Sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.)

Các tác giả

  • Võ Duy Nhàn
  • Nguyễn Thị Diễm Linh
  • Nguyễn Thành Lợi
  • Hoàng Thị Hoà

Từ khóa:

Abelmoschi sagittifolius, cao khô, sâm bố chính, tiêu chuẩn cơ sở

Tóm tắt

Sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius (Kurz), họ Bông (Malvaceae) còn gọi là Sâm Thổ Hào vì mọc và được trồng tại vùng Thổ Hào, Thanh Chương, Nghệ An. Sâm bố chính là vị thuốc quỷ đã được dân gian sử dụng làm thuốc với tác dụng tăng lực, giải nhiệt, làm trà bồi dưỡng cơ thể, hỗ trợ điều trị bệnh suy nhược cơ thể, mất ngủ, kém ăn và đau lưng, bồi bổ sức khỏe cho những người bị gầy yếu, thể trạng suy nhược. Việc nghiên cứu xây dựng và đánh giá chất lượng bột cao khô từ sâm bố chính là cần thiết, nhằm đưa ra sản phẩm có chất lượng và hiệu quả cao để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của người dân. Nghiên cứu có mục tiêu đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của bột cao khô chiết xuất từ sâm bố chính - Abelmoschi sagittifolius Kurz, họ bông Malvaceae. Từ đó đưa ra mức giới hạn chất lượng cho các chỉ tiêu chất lượng này. Nghiên cứu đã đánh giá chất lượng bột cao khô Sâm bố chính với các chỉ tiêu chất lượng bao gồm mô tả cảm quan (thể chất, màu sắc, mùi vị), độ ẩm, tro toàn phần, định tính, định lượng. Kết quả cho thấy, một số chỉ tiêu chất lượng đối với bột cao khô bao gồm mô tả cảm quan (khối bột khô tơi, đồng nhất, màu nâu sáng, có mùi thơm đặc trưng của dược liệu, không có mùi nấm mốc), độ ẩm (7,75%), tro toàn phần (8,79%), định tỉnh (Đúng), định lượng (Đạt). Nghiên cứu đã đánh giả và xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở của bột cao khô Sâm bố chính.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-03-2024 — Cập nhật vào 06-06-2024

Cách trích dẫn

Nhàn, V. D., Linh, N. T. D., Lợi, N. T., & Hoà, H. T. (2024). Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của bột cao khô chiết xuất từ Sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.). Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (23), 34–40. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/311