Xu hướng ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0 trong công nghiệp ô tô

Các tác giả

  • Nguyễn Hoàng Anh
  • Mai Việt Shin
  • Huỳnh Thanh Công

Từ khóa:

cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, công nghiệp ô tô

Tóm tắt

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0 hay Công nghiệp 4.0) đã đánh dấu sự chuyển dịch mang tính quyết định trong việc tích hợp công nghệ tiên tiến (tiêu biểu như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, robotics, IoT công nghiệp...) trong toàn bộ vòng đời sản xuất. Hầu hết các hãng sản xuất ô tô đã sẵn sàng tham gia cuộc CMCN 4.0. Nhằm nhận ra tỉnh tác động và ích lợi của thành tựu CMCN 4.0 đối với ngành công nghiệp ô tô, bài báo tiếp cận các thông tin về xu hướng ứng dụng các công nghệ CMCN 4.0 trong các giai đoạn tiêu biểu của công nghiệp ô tô như: giai đoạn trước sản xuất (nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng...), giai đoạn sản xuất tại nhà máy, và giai đoạn sau sản xuất (hệ thống phân phối, hệ thống sau bán hàng...) ngành sản xuất ô tô xuất hiện trong những năm gần đây. Dựa trên các các thông tin từ các công trình công bố, bài báo phân tích đánh giá về tính sẵn sàng của xu hướng ứng dụng các công nghệ 4.0 nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu suất trong ngành công nghiệp ô tô, cũng như các rào cản chính và khuyến nghị.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-02-2024

Cách trích dẫn

Anh, N. H., Shin, M. V., & Công, H. T. (2024). Xu hướng ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0 trong công nghiệp ô tô. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (28), 15–25. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/376