Ứng dụng phần mềm thiết kế Cfturbo và phần mềm mô phỏng Simerics cho máy thủy khí cánh dẫn quạt/blowers/mvr

Các tác giả

  • Trần Thanh Hải Tùng
  • Nguyễn Văn Tuấn
  • Phạm Thị Hoàng Diệu

Từ khóa:

cfturbo, MVR compressors, MVR blowers, quạt ly tâm, quạt công nghiệp

Tóm tắt

Thiết bị nén hơi (Mechanical Vapour Recompression - MVR) sử dụng đầu tiên tại Châu Âu ở các nước Anh, Pháp, Đức mang lại nhiều lợi ích trong công nghiệp đã được kiểm chứng từ thực tế. Xu hướng chung hiện nay ở Việt Nam, nhiều loại thiết bị ly tâm khác nhau: Quạt ly tâm công nghiệp, Turbofan (Quạt ly tâm tốc độ cao), MVR Blowers, MVR Turbochargers, MVR Compressors đang được quan tâm nghiên cứu, chế tạo và khai thác để giảm chi phi vận hành, tái sử dụng hơi nước bão hòa trong các nhà máy sản xuất công nghiệp. Trong báo cáo này chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế, mô phỏng tại phòng thiết kế công ty AES thiết bị Quạt công nghiệp, nên hơi nước MVR bằng các phần mềm Cfturbo, CATIA V5-6 và Simerics. Nhờ các phần mềm chuyên dụng, quá trình nghiên cứu thiết kế diễn ra nhanh chóng, kết quả mô phỏng chính xác, tiết kiệm được chi phí sản sản xuất mẫu thử. Hiệu suất khi thiết kế mô phỏng của các loại máy ly tâm đạt từ 75-89%. Kết quả cho thấy việc ứng dụng các phần mềm để phát triển các sản phẩm cơ khí là hoàn toàn có thể thực hiện được ở Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-02-2024

Cách trích dẫn

Tùng, T. T. H., Tuấn, N. V., & Diệu, P. T. H. (2024). Ứng dụng phần mềm thiết kế Cfturbo và phần mềm mô phỏng Simerics cho máy thủy khí cánh dẫn quạt/blowers/mvr. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (28), 75–92. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/379