Mô hình tính toán chi phí dịch vụ logistics trên bản đồ số tại thành phố Cần Thơ

Các tác giả

  • La Bảo Trúc Ly
  • Nguyễn Lê Thế Duy
  • Trần Thanh Nam

Từ khóa:

bản đồ, chuyển đổi số, chuỗi cung ứng, hoạt động logisctics

Tóm tắt

Trong thời đại ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và truyền thông làm cho mọi mặt hoạt động của con người đều chuyển sang nền tảng số. Vì vậy, việc chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu, vô cùngquan trọng và cần thiết đối với tất cả các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp để tồn tại và phát triển. Đặc biệt, đối với ngành Logistics, sự ra đời của công nghệ thông tin trong lĩnh vực logistics đã cho phép cải tiến trong quản lý, kiểm soát và giám sát liên tục hàng hóa tại thời gian bảo quản khác nhau hoặc trong các giai đoạn vận chuyển khác nhau, từ thời điểm sản xuất hoặc xuất xứ đến điểm tiêu dùng cuối cùng. Bên cạnh đó, sự đa dạng sản phẩm của các công ty không ngừng tăng lên, gây thêm khó khăn khi quản lý dòng thông tin xuyên suốt trong chuỗi cung ứng. Do đó, các công ty buộc phải đưa ra các công nghệ mới để dễ dàng quản lý hoạt động logisctics. Bài viết này đề cập đến nhu cầu chuyển đổi số về bản đồ dịch vụ logistics trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đề xuất một số giải pháp cụ thể góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số của ngành Logistics tại thành phố Cần Thơ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

07-03-2024

Cách trích dẫn

Ly, L. B. T., Duy, N. L. T., & Nam, T. T. (2024). Mô hình tính toán chi phí dịch vụ logistics trên bản đồ số tại thành phố Cần Thơ. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (26), 20–30. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/345