Điều trị COVID-19 bằng các thuốc ứng dụng công nghệ mới

Các tác giả

  • Vũ Mạnh Hùng
  • Ngô Hồng Phong
  • Nguyễn Vũ Linh

Từ khóa:

cấu trúc virus, công nghệ mới, hoạt tính chống SARS-CoV-2, hệ miễn dịch, thuốc

Tóm tắt

Hội chứng hô hấp cấp tính nặng do virus Corona 2 (SARS- CoV-2) gây ra, được WHO công bố là đại dịch toàn cầu đã đe dọa sức khỏe cộng đồng trên toàn thể giới. Một số loại thuốc hoặc vaccin đã được phê duyệt để điều trị căn bệnh nghiêm trọng COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Đặc biệt giải Nobel y sinh năm 2023 mới được công bố đầu tháng 10 năm nay tại Stockholm (Thụy Điển), trao cho 2 nhà khoa học Katalin Kariko và Drew Weissman là chủ nhân đã nghiên cứu phát triển thành công vaccin công nghệ mRNA đã góp phần cửu nhân loại thoát khỏi đại dịch trong mấy năm gần đây đã khẳng định rõ ràng hơn về hướng đi trong việc phát triển công nghệ dược phẩm mới, đó là thuốc và chế phẩm sinh học ứng dụng công nghệ mRNA. Dựa vào cấu trúc virus và vật chủ để định hưởng các nỗ lực nghiên cứu phân tử, phát triển các loại thuốc hưởng đích theo công nghệ mới, ứng dụng thành tựu của công nghệ di truyền mRNA và miễn dịch học. Tất cả các enzyme và protein của CoV liên quan đến quá trình nhân lên của virus và kiểm soát bộ máy của hệ miễn dịch của tế bào của cơ thể vật chủ đều là những đích tiềm năng có thể là phân tử đích tác động được bằng thuốc trong quá trình tìm kiếm các lựa chọn điều trị bệnh Covid 19 do SARS- CoV-2 gây ra.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-03-2024

Cách trích dẫn

Hùng, V. M., Phong, N. H., & Linh, N. V. (2024). Điều trị COVID-19 bằng các thuốc ứng dụng công nghệ mới. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (27), 65–72. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/366