Tối ưu hóa thương mại điện tử trong phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp 4.0

Các tác giả

  • Cao Thị Sen
  • Nguyễn Thị Lụa
  • , Đinh Công Hiển

Từ khóa:

Cần Thơ, du lịch, thương mại điện tử

Tóm tắt

Mục tiêu của bài nghiên cứu là tìm hiểu và đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa việc áp dụng thương mại điện tử vào ngành du lịch của thành phố Cần Thơ trong bối cảnh Công nghiệp 4.0. Việc tận dụng công nghệ số, phát triển sản phẩm và dịch vụ đa dạng, tăng cường trải nghiệm khách hàng và xây dựng lòng tin của khách hàng sẽ giúp nâng cao cạnh tranh của du lịch Cần Thơ trên thị trường trong nước và quốc tế. Để tối ưu hóa thương mại điện tử trong phát triển du lịch thành phố Cần Thơ, cần thực hiện các giải pháp như xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch, giải pháp xây dựng du lịch thông minh bền vững, kết hợp thương mại điện tử và truyền thống, xây dựng website chuyên nghiệp, hỗ trợ kỹ năng và đào tạo nhân lực du lịch, tăng cường an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu, tạo chương trình khuyến mãi và ưu đãi.

Tải xuống

Đã Xuất bản

07-03-2024

Cách trích dẫn

Sen, C. T., Lụa, N. T., & Hiển, , Đinh C. (2024). Tối ưu hóa thương mại điện tử trong phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp 4.0. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (26), 89–97. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/352

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả