Nghiên cứu về sự phát triển của kỹ thuật tiền điện tử trong 20 năm trở lại đây

Các tác giả

  • Nguyễn Trần Nhật Toàn
  • Đoàn Nhựt Hào

Từ khóa:

Tiền điện tử, tiền ảo, công nghệ Blockchain, Bitcoin

Tóm tắt

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và sự xuất hiện của một số cải  tiến công nghệ mới đang diễn ra trong lĩnh vực thanh toán bán lẻ được gọi là tiền điện tử  (e-money). Sự phát triển này ảnh hưởng đến ngành ngân hàng do việc sử dụng thẻ trả trước  ngày càng nhiều, ví điện tử và các lệnh chuyển tiền, ngân hàng điện tử, cho vay điện tử. Các  cộng đồng ảo đã gia tăng trong những năm gần đây một hiện tượng được kích hoạt bởi sự phát  triển của công nghệ và việc sử dụng internet ngày càng tăng. Trong một số trường hợp, các  cộng đồng này đã tạo và lưu hành tiền tệ của riêng họ để trao đổi hàng hóa và dịch vụ mà họ  cung cấp và do đó cung cấp phương tiện trao đổi và đơn vị tài khoản cho cộng đồng ảo cụ thể  đó. Trong những năm gần đây đã có sự quan tâm đáng kể đến sự phát triển của các chương  trình tiền điện tử. Tiền điện tử có tiềm năng tiếp quản tiền mặt như là phương tiện chính để  thực hiện các khoản thanh toán có giá trị nhỏ và có thể làm cho các giao dịch như vậy dễ dàng  hơn và rẻ hơn cho cả người tiêu dùng và người bán. Tiền điện tử là bản ghi quỹ hoặc giá trị có  sẵn cho người tiêu dùng được lưu trữ trên thiết bị điện tử thuộc sở hữu của họ, trên thẻ trả  trước hoặc trên máy tính cá nhân để sử dụng qua mạng máy tính như Internet. Bài báo này  nhằm mục đích cung cấp một số thông tin rõ ràng về tiền ảo, lịch sử phát triển của chúng và  cố gắng giải quyết vấn đề về tiền ảo theo cách tiếp cận có cấu trúc. Điều quan trọng cần lưu ý  là các loại tiền này đều giống tiền và nhất thiết phải đi kèm với hệ thống thanh toán bán lẻ  chuyên dụng của riêng chúng hai khía cạnh này được bao hàm bởi thuật ngữ sơ đồ tiền ảo.

Thông tin tác giả

Nguyễn Trần Nhật Toàn

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ

Đoàn Nhựt Hào

Sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Nam Cần Thơ

Tải xuống

Đã Xuất bản

01-05-2021

Cách trích dẫn

Nguyễn Trần Nhật, T., & Đoàn Nhựt, H. (2021). Nghiên cứu về sự phát triển của kỹ thuật tiền điện tử trong 20 năm trở lại đây. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (13), 57–76. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/8