Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa In Vitro và bảo vệ gan của thân cây mật gấu nam

Các tác giả

  • Thái Thị Cẩm
  • Phạm Văn Vĩ
  • Nguyễn Duy Tuấn
  • Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  • Nguyễn Thị Linh Em
  • Trần Quang Đệ

Từ khóa:

Mật gấu nam, kháng oxi hóa, DPPH, bảo vệ gan

Tóm tắt

Mật gấu nam (Vernonia amygdalina) là cây thuốc được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền, tuy nhiên có rất ít nghiên cứu về tác dụng sinh học của nó. Trong nghiên cứu này, hoạt tính chống oxy hóa dựa trên phương pháp DPPH của các phân đoạn chiết bao gồm dịch chiết cloroform, dịch chiết etyl axetat, dịch chiết n-butanol, dịch chiết etanol và dịch chiết nước đã được nghiên cứu. Trên mô hình DPPH giá trị EC50 thể hiện tốt nhất trên cao ethyl acetate và n-butanol, với EC50 lần lượt là 63,73µg/ml và 87,21µg/ml. Hoạt tính ức chế peroxy hóa tế bào của chiết xuất từ thân cây Vernonia amygdalina cao hơn 4,79 lần so với Trolox. Mật gấu nam là một dược liệu có tiềm năng về khả năng chống oxy hóa và hoạt tính sinh học bảo vệ gan.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17-05-2023

Cách trích dẫn

Cẩm, T. T., Vĩ, P. V., Tuấn, N. D., Hạnh, N. T. M., Em, N. T. L., & Đệ, T. Q. (2023). Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa In Vitro và bảo vệ gan của thân cây mật gấu nam. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (16), 3–10. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/209

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả