Tổng hợp hiệu quả dẫn xuất Chalcone sử dụng Ketone hoặc Aldehyde làm nguyên liệu chính bằng phương pháp ngưng tụ Claisen-Schmidt: Cập nhật các thông tin mới gần đây

Các tác giả

  • Nguyễn Cường Quốc
  • Nguyễn Trọng Tuân
  • Trần Duy Khang
  • Thái Thị Cẩm
  • Nguyễn Duy Tuấn
  • Dương Quốc Việt
  • Nguyễn Thiên Hướng
  • Nguyễn Hải Đăng
  • Phan Nguyệt Thơ
  • Trần Quang Đệ

Từ khóa:

chalcone, Claisen- Schmidt, chống virus, phân ứng Heck, phản ứng Wittig, ung thư

Tóm tắt

Chalcone là một nhóm hợp chất hóa học độc đáo và quan trọng, được tìm thấy tự nhiên trong nhiều loại thực vật. Chúng có tiềm năng kháng khuẩn, kháng vi-rút, kháng nấm và hoạt tỉnh chống oxi hóa, điều này hứa hẹn trong việc phát triển thành các loại thuốc mới. Các nghiên cứu đang tập trung vào tối ưu hóa tính chất sinh học và hóa học của chalcone để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các ứng dụng dược phẩm và sinh học. Phản ứng ngưng tụ Claisen-Schmidt là một phương pháp phổ biển để tổng hợp chalcone. Nghiên cứu này tập trung trình bày các phương pháp tổng hợp chalcone dựa trên phản ứng Claisen-Schmidt. Một số ưu và nhược điểm về các điều kiện xúc tác và các bước phát triển cho phương pháp đã được thảo luận trong bản thảo này.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-03-2024 — Cập nhật vào 06-06-2024

Cách trích dẫn

Quốc , N. C., Tuân, N. T., Khang, T. D., Cẩm, T. T., Tuấn, N. D., Việt, D. Q., Hướng, N. T., Đăng, N. H., Thơ, P. N., & Đệ, T. Q. (2024). Tổng hợp hiệu quả dẫn xuất Chalcone sử dụng Ketone hoặc Aldehyde làm nguyên liệu chính bằng phương pháp ngưng tụ Claisen-Schmidt: Cập nhật các thông tin mới gần đây. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (23), 73–82. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/307

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả