Khảo sát thuốc ức chế men dpp-4 trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ

Các tác giả

  • Lâm Thị Tố Quyên
  • Phạm Thị Huyền Trang
  • Nguyễn Hiền Việt Anh
  • Giang Thị Thu Hồng

Từ khóa:

đái tháo đường, đường huyết, HbAlc, ức chế DPP4

Tóm tắt

Đái tháo đường týp 2 là bệnh lý thường gặp. Thuốc ức chế dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) là nhóm thuốc điều trị đái tháo đường và giúp bệnh nhân có thêm lựa chọn trong trong điều trị đái tháo đường týp 2. Khảo sát thuốc ức chế DPP-4 trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 108 bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chưa đạt mục tiêu HbAlc (HbAlc > 7%), được chỉ định thuốc ức chế DPP-4 lần đầu tiên và không thay đổi phác đồ đái tháo đường trong 3 tháng khảo sát. Thông tin được thu thập từ hồ sơ điều trị ngoại trú. Các dữ liệu được xử lý bằng phần mềm IBM SPSS 22.0 để tính tỷ lệ, so sánh kết quả. Thuốc ức chế DPP-4 được chỉ định nhiều nhất là sitagliptin. Metformin là thuốc được chỉ định phối hợp nhiều nhất với thuốc ức chế DPP-4. Sau 3 tháng khảo sát, glucose huyết giảm trung bình 1,64 ± 1,59 (mmol/L) và HbAlc giảm trung bình 1,52 ± 1,17%; 53,7% bệnh nhân đạt mục tiêu glucose huyết và 47,2% bệnh nhân đạt mục tiêu HbAlc. Tỷ lệ bệnh nhân gặp tương tác trong đơn là 23,5% chủ yếu gặp ở metformin và insulin. Hiệu quả của việc sử dụng thuốc ức chế DPP-4 trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chưa kiểm soát tốt HbAlc đã được ghi nhận trong nghiên cứu. Mặc dù glucose huyết và HbAlc giảm sau 3 tháng điều trị với thuốc ức chế DPP4 nhưng tỷ lệ đạt mục tiêu điều trị vẫn chưa cao.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-03-2024

Cách trích dẫn

Quyên, L. T. T., Trang, P. T. H., Anh, N. H. V., & Hồng, G. T. T. (2024). Khảo sát thuốc ức chế men dpp-4 trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (27), 110–116. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/371

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả