Khảo sát đặc điểm thực vật học và sơ bộ thành phần hóa học của cây Vác

Các tác giả

  • Đỗ Văn Mãi
  • Huỳnh Thanh Kiều
  • Thiều Văn Đường

Từ khóa:

bột dược liệu, cây Vác, chống oxy hóa, đặc tính thực vật

Tóm tắt

Cây Vác (C. trifolia (L.) Domino) là một loài cây hoang dại mọc rộng rãi trải dài từ Bắc vào Nam. Theo nhiều nghiên cứu, cây Vác có khả năng kháng một số vi khuẩn gram dương, gram âm, chống oxy hóa rất tốt, có khả năng chống được sốt rét và ung thư. Đây là một dược liệu có nhiều tiềm năng vì thế đề tài thực hiện nhằm để khảo sát về hình thái thực vật, đặc điểm vì học của loài C.trifolia nhằm cung cấp thêm cơ sở dữ liệu trong việc định danh và phân biệt với các loài thực vật khác. Toàn cây Vác được thu hái ở tọa độ 10,00789 B, 105,72298° Đ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được phân tích, mô tả các đặc điểm hình thái, giải phẫu, bột dược liệu và khảo sát sơ bộ thành phần hóa học bằng phương pháp Ciuley cải tiến. Kết quả là cây Vác đã được định danh dựa trên hình thái kèm dữ liệu giải phẫu, vi học, bột dược liệu và thành phần hóa học ở các bộ phận rễ, thân, lá và trái. Các kết quả trên có thể hỗ trợ cho việc định danh và kiểm nghiệm dược liệu chính xác khi sử dụng.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-03-2024

Cách trích dẫn

Mãi, Đỗ V., Kiều, H. T., & Đường, T. V. (2024). Khảo sát đặc điểm thực vật học và sơ bộ thành phần hóa học của cây Vác. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (27), 130–140. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/373

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.